K tomu, aby sme spolupracovali musíme chcieť a vedieť ako. Pomôžeme vám zlepšiť a vyjasniť kompetencie chýbajúce v tíme.

Chcete sa naučiť ako:
- Efektívne komunikovať
- Dávať spätnú väzbu
- Lepšie zvládať stresové situácie
- Zapojiť kreativitu do riešenia problémov
- Riešiť konflikty
- Stanovovať ciele a plniť úlohy včas

Oslovte nás a my vám pripravíme vzdelávanie, ktoré má zmysel.