Facilitovanie tímu pomáha otvoriť skupinové procesy, vedomé zaobchádzanie so silnými aj slabými stránkami. Cieľom je preniesť vedenie do značnej miery na tím a vytvoriť pocit spolupatričnosti.

Potrebujete si vyjasniť tímové role, zodpovednosti či očakávania?
Chcete si nastaviť informačné toky a spôsob posúvania informácií?
Často riešite problémy a neviete sa pohnúť ďalej?

Pozvite nás k vám a predstavíme vám možnosti našej práce.