Veríme, že základom dobre nastaveného vzdelávania je kvalitná analýza potrieb.

Tímy analyzujeme v 4 rovinách a hľadáme odpovede na otázky:

Atmosféra a dynamika

V akej fáze skupinovej dynamiky sa nachádza váš tím?
Aká je atmosféra na pracovisku?

Cieľ a vízia

Ako je pochopená vízia spoločnosti jednotlivcami?
Ako sa dosahujú ciele?

Zručnosti k spolupráci

Ako jednotlivci spolupracujú?
Čo im bráni v spolupráci?

Ľudia a vzťahy

Aké sú vzťahy na pracovisku?
Kto je vodca skupiny?

Dané meriame pomocou:
- Screeningu tímu
- Shadowingu
- Dotazníkov
- Assesmentu tímu/jednotlivcov
- Mystery shoppingu
- Osobných rozhovorov
- Sociometrie
- Prieskumu spokojnosti

http://www.fulfillmenteurope.com, http://www.fhb.cz, http://www.ilogisztika.hu, http://www.self-healingmaterials.com, http://www.finila.com, http://www.fodes.sk, http://www.sendvicovepanely.sk, http://www.sendvicove-panely.sk, http://www.klampiarskevyrobky.sk, http://www.samorezneskrutky.sk, http://www.spoznajsa.sk, http://www.timovaspolupraca.sk