KTO SME

Sme 2 lektorky, vyštudované andragogičky s presahom do sveta terapií, ktoré sa na poli vzdelávania a rozvoja jednotlivcov aj tímov pohybujú už niekoľko rokov.

Všimli sme si, že z teambuildingov sa stali „beerbuildingy“ a ich význam značne upadol. Preto im chceme dať novú tvár. Pracujeme na základe dôkladnej analýzy tímov, kde prinášame odborné riešenia ľudsky a s rozumom.

Našim zámerom je vytvárať teambuildingy šité na mieru, aby váš tím rástol

Spolu sa nám výborne spolupracuje a dobre sa dopĺňame – preto sme sa rozhodli spojiť sily a vytvoriť Tímovú spoluprácu.

Lucia Fogašová
Som energická a zároveň proklientsky orientovaná lektorka. Do tréningov prinášam hĺbku, porozumenie, vzájomný rešpekt a uvoľnenú, pohodovú atmosféru.

Alexandra Kello
Charakterizujú ma slová kreativita a rast. A tieto dve slová sa snažím vkladať do programov a robiť ich tak, aby ľudí rozvíjali a podporovali ich tvorivosť.

 

 

ČO PONÚKAME

Vytvárame priestor pre tímy a jednotlivcov, a pomáhame im rozvíjať sa.

Naše portfólio služieb zahŕňa:

Analýza tímu
Teamspirit
Teambuilding
Rozvoj zručností
Facilitácia tímu

Našou pridanou hodnotou je kvalitná analýza vášho tímu, na základe ktorej vám pripravíme riešenie podľa vašich aktuálnych potrieb. Dáva nám zmysel nastavovať vzdelávanie dlhodobo a na vašej ceste rastu vás podporovať.

Štúdium Andragogiky nám poskytlo výborný základ pre prácu s metodológiou a logikou vystavania tréningu, či teambuildingu.

Vďaka vzdelávaniu v oblastí terapií (tanečno-pohybová terapia a dramaterapia) sme získali vhľad do fungovania jednotlivcov a systémov, čo nám pomáha prinášať do vzdelávania hĺbku.

Rady tvoríme a chceme robiť vzdelávanie zmysluplne – presvedčte sa sami!

 

AKO PRACUJEME

Pracujeme komplexne na 3 rovinách:

Vychádzame z toho, že:

  • veci robíme, ak chceme (postoj)
  • veci robíme, ak vieme ako (zručnosť)
  • aby veci fungovali, musíme ich mať systémovo nastavené (proces)

V rámci spolupráce poskytujeme:

Spätná väzba po akcii s návrhmi nasledujúcich krokov podpory
Poskytnutie správy, dokumentácie a iných materiálov z akcie
Analýza situácií a udalostí vzniknutých na akcií
Stretnutie s tímom a prenos naučeného do praxe

Navyše od nás dostanete ďalšiu podporu v podobe:

Emailová konzultácia po ukončení programu k otázkam rozvoja tímu
Pravidelné zasielanie inšpirácií k tímovej spolupráci a rozvoji tímu
Pomoc pri výbere nových členov tímu
Facilitácia tímu v prípade konfliktov